title
Lectra Modaris® 3D õppematerjali väljatöötamine
Development of Lectra Modaris® 3D study material
author
Räis, Kadri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit