title
Meskimise ja linnaste mõju pärmile omastatavale lämmastiku kontsentratsioonile õllevirdes
Effect of mashing and malt types on yeast assimilable nitrogen content in wort
author
Kiivit, Kertu
supervisor
Berg, Hidde Yael
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus