title
Reguleeritava vahekaugusega matriitsi projekteerimine 630 tonni painutuspressile
Adjustable die design for 630 ton bending press
keywords
painutuspress
matriits
reguleeritava vahekaugusega matriits
bending
press brake
adjustable die
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information