title
Ristkihtpuidust maja ruumtulekahjukatse - tule levik läbi liidete ja läbiviikude
Large scale fire test of CLT - fire spread through the joints and penetrations
author
Karuse, Mihkel
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus