title
Integreeritud juhtimissüsteemi loomine AS Connecto Eesti näitel
Integrated digital management system development in Connecto Eesti Ltd.
author
Uudmäe, Meelis
defence date
language