title
Electrosynthesized Conducting Polymers, Polypyrrole and Poly(3,4-ethylenedioxythiophene),for Molecular Imprinting
Molekulaarselt jäljendatud süsteemid elektrokeemiliselt sünteesitud elektrit juhtivatepolümeeride – polüpürrooli ja polü(3,4-etüleendioksütiofeeni) baasil
author
Menaker, Anna
publisher
TUT Press
defence date
12.05.2009
identifier
ISBN 9789985599006
ISSN 14064723
language