title
Info liikumise ja sisekommunikatsiooni eripärad paindliku tööajaga töötajatega organisatsioonis Arhitektuuribüroo Pluss näitel
The peculiarities of the information traffic and the internal communication within the organisation with flexible working-time of the employees on the example of the Arhitektuuribüroo Pluss
author
Horm, Kadri
supervisor
defence date
language