title
Personaliteenuste sisseostmise turg Eestis: pakkumise ja ootuste analüüs
Human resources outsourcing market in Estonia: analysis of services offered and expectations
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network