title
Andomäe talu eluhoone inventariseerimine, ajaloo uurimine, tehnilise seisukorra hindamine, ja ehituskonstruktsioonide restaureerimise põhiprojekt
Inventory of the farm of Andomäe residental building, research of history, assessment of technical condition and constructions principal restoration design
author
Haldma, Indrek
keywords
research of history
assessment of technical condition
principal restoration design
defence date
language