title
Vee-elektrolüüseri töörežiimide optimeerimine vesiniku tootmise maksimeerimiseks
Optimization of operating regimes of water electrolyser to maximize hydrogen production
author
Sharma, Sajib
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal