title
Riigiettevõtete roll kohalike ettevõtete rahvusvahelistumisel Eesti Energia põlevkivi tootmise näitel
The Role of State-Owend Enterprises in the Internationalisation of Local Companies: The Case of Eesti Energias Shale Oil Production
supervisor
defence date
language