title
Kõrghariduse rahvusvahelistumine Eestis: riiklike eesmärkide ning ülikoolide eesmärkide võrdlev analüüs Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli näitel
The Internationalisation of Higher Education in Estonia: a Comparative Analysis of the Goals of the State and of Universities on the Example of University of Tartu and Tallinn University of Technology
author
Tatrik, Kreet
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network