title
Töökuulutuse vastavus kõrgharidusega isikute infovajadusele töökoha otsingul: Y generatsiooni näide
Conformity of Job Ads Information needs of Persons With Higher Education When Jobseeking: Example of Generation Y
author
Saluneem, Marlone
keywords
kõrgharidusega isikud
organisatsiooni kuvand
persons with higher education
job ads
working places
organizational identity
defence date
language