title
Meedia käsitlus kriisiolukordade kajastamisest Maanteeameti näitel
Media Coverage of Crisis Situations (based on the Example of Estonian Road Administration)
author
Aigro, Astra
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.