title
Online-müügikanalite automatiseerimise mõjufaktorite analüüs haridustehnoloogia ettevõtte - Lupi näitel
Factors for automating online sales funnel based on case of Lupi - education technology company
author
Vekua, Irakli
keywords
online sales funnel
Facebook Pixel
user activation
supervisor
defence date
language