title
Pirita Linnaosa Valitsuse töötajate organisatsiooniline pühendumus ja seda toetavad tegurid
The organisational commitment of the employees of Pirita City District Government and the factors affecting it
author
Välja, Kadi
keywords
kolmekomponendiline organisatsioonilise pühendumise mudel
three-component model of organisational commitment
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access