title
Õpisoorituse ennustamine Moodle'i logiandmete ja enesehinnanguliste õppimisega seotud psühholoogiliste tegurite põhjal
Predicting academic achievement based on Moodle log data and self-assessed learning-related psychological factors
keywords
õpikäitumine
õppimisega seotud psühholoogilised tegurid
learning behaviour
learning related psychological factors
supervisor
study program
defence date
language