pealkiri
Õpisoorituse ennustamine Moodle'i logiandmete ja enesehinnanguliste õppimisega seotud psühholoogiliste tegurite põhjal
Predicting academic achievement based on Moodle log data and self-assessed learning-related psychological factors
märksõnad
õpikäitumine
õppimisega seotud psühholoogilised tegurid
learning behaviour
learning related psychological factors
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel