title
Automatiseeritud tootmisliini küttemooduli optimeerimine
Optimization of Heating Module for Automated Production Line
author
Pungas, Lennart
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.