title
Formaalne ja informaalne juhtimine pereettevõtetes
Formal and informal management in family businesses
keywords
ametlik ja mitteametlik kontroll
bürokraatlikud organisatsioonid
formal and informal control
bureaucratic organizations
supervisor
defence date
language