title
RFID mikrokiipimise rakendamine e-hääletamise näitel
The Introduction of RFID Microchipping, Lessons from e-Voting
author
Gobejishvili, Achiko
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information