title
Lammutusmahtude hindamismeetodite analüüs ja hoone seisukorra hindamine AS Repo Vabrikud katlamaja näitel
Analysis of demolition volume assessment methods and building condition assessment on the example of AS Repo Vabrikud's boiler house
author
Paist, Marul
defence date
language