title
Sillamäe Soojuselektrijaama katelde biokütusele üleviimise võimaluse uurimine
The research of possibility to transfer steam boilers of the Sillamae Thermal Power Plant to biofuel
Исследование возможности перевода паровых котлов Силламяэской ТЭС на биотопливо
author
Tsaplin, David
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information