pealkiri
Sillamäe Soojuselektrijaama katelde biokütusele üleviimise võimaluse uurimine
The research of possibility to transfer steam boilers of the Sillamae Thermal Power Plant to biofuel
Исследование возможности перевода паровых котлов Силламяэской ТЭС на биотопливо
autor
Tsaplin, David
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information