title
Taastav õigusemõistmine ja selle põhimõtete kasutamine ja laiendamise võimalused Eesti kriminaalõiguses
Restorative justice, use of its principles in Estonian Criminal Justice System and possibilities for expansion
author
Zagorets, Ljubov
keywords
lepitusõigus
taastav õigusemõistmine
restorative justice
criminal justices system
supervisor
Ainla, Raul
defence date
language