pealkiri
Taastav õigusemõistmine ja selle põhimõtete kasutamine ja laiendamise võimalused Eesti kriminaalõiguses
Restorative justice, use of its principles in Estonian Criminal Justice System and possibilities for expansion
autor
Zagorets, Ljubov
märksõnad
lepitusõigus
taastav õigusemõistmine
restorative justice
criminal justices system
juhendaja
Ainla, Raul
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.