title
Testimisraamistike analüüs ning integratsioonitestide loomine laenutaotluse ja -lepingu automaatsele otsustusprotsessile Swedbank AS näitel
Analysis of testing frameworks and creation of integration tests for the loan application and loan contract automatic decision process on the example of Swedbank AS
author
Moorus, Brita
description
Lühikokkuvõte
Absract
supervisor
Volas, Keir
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal