title
Organisatsiooniline pühendumus, psühhosotsiaalsed ohutegurid töös ja kontrollkese ning nende seosed
The relationships between organizational commitment, psychosocial risk factors at work and locus of control
author
Peensalu, Kati
supervisor
defence date
language