title
Arvutusparameetrite väljatöötamine puitkarkass-seinte ja -vahelagede projekteerimiseks tulekahjuolukorras
author
Väin, Kristel
keywords
puitkarkasskonstruktsioonid
kivivill isolatsioonina
tulekahjuolukord
glass wool insulation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language