title
Biomassikatla kütuse etteandemehhanismi tööpõhimõtte tehniline analüüs ja võimalike tehniliste alternatiivlahenduste võrdlus
Technical analysis of the operating principle of the biomass boiler fuel feeder mechanism and comparison of other possible technical alternative solutions
supervisor
defence date
language