title
Riikliku õppekava õpitulemuste katmine diagnostiliste hindamisvahenditega kasutades digitaalset lahendust
Obtaining the Learning Outcomes of the National Curriculum Through Digital Solutions Using Diagnostic Assessment Tools
supervisor
Leibur, Guidoo
defence date
language
department / college