title
Jõhvi koolide 7.-9. klassides õppivate õpilaste toitumis- ja liikumisharjumused ning teadlikkus tervislikust toitumisest ja liikumisest
Eating and exercising habits and awareness about healthy diet and physical activity amongst the students from grades 7 to 9 on the example of Jõhvi schools
author
Teder, Kaisa
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal