title
Võimalikud lahendused eluruumi üürisuhetest tulenevatele vaidlustele
Possible solutions for disputes arising from residential lease contracts
author
Nuum, Oliver
keywords
eluruum
üürilepingulised suhted
üürikomisjon
residential property
lease contract
lease committee
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network