title
Sooldumise ja kahjustavate soolade eemaldamise uurimine ehitustellistes
Exploring of salting and removal of damaging salts in construction bricks
author
Tarma, Triinu
defence date
language