title
Kere projekteerimine tudengivormelile FEST19
Chassis design for a formula student class car FEST19
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
5 aastat