title
Hankemeetmete kasutamine ja juhtimine ehitusettevõttes YIT Infra Eesti AS näitel
The usage and management of procurement methods in a construction company by the example of YIT Infra Eesti AS
author
Vainokivi, Olari
keywords
sisseost
hanketegevus
projekti juhtimine
ehitusettevõtte efektiivsus
strateegilised hanked
efficiency of a construction company
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal