title
Tuuleenergia stsenaariumide genereerimine RBA (nõlv käitumise analüüsi) abil
Scenario generation for wind power using ramping behaviour analysis (RBA).
author
Ören, Esin
keywords
taastuv integratsioon
stsenaariumi loomine
generatiivsed mudelid
sügav õpe
renewable integration
scenario generation
generative models
defence date
language