title
Väävliregulatsioonide mõju punkerdamisturule Euroopa sadamate näitel
Impact of Sulphur Regulations on The Bunker Market by The Example of European Ports
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.