title
Jaotusalajaama omatarbe mikrovõrgu projekteerimine ja kasumlikkuse määramine AS Harju Elekter toote heja näitel
Design and determination of profitability of the substation`s auxiliary system microgrid on the example of Harju Elekter product heja
author
Kalmet, Karl
supervisor
Mägi Marek
defence date
language