title
Herbs de Provence maitsetaimede segu koostise optimeerimine kasutades GC-O/MS metoodikaid ja sensoorset analüüsi
Herbs de Provence herb mixture composition optimization by means of GC-O/MS and sensory analysis
author
Kelman, Edgar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit