title
Jõgeva ja Tartumaa hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide olukord ning võimalikud keskkonnamõjud
The status and potential environmental impact of the wastewater treatment systems in rural areas of Jõgeva and Tartu county
author
Erimäe, Karin
keywords
composting toilet
septic system
impact on environment
defence date
language