pealkiri
Jõgeva ja Tartumaa hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide olukord ning võimalikud keskkonnamõjud
The status and potential environmental impact of the wastewater treatment systems in rural areas of Jõgeva and Tartu county
autor
Erimäe, Karin
märksõnad
composting toilet
septic system
impact on environment
kaitsmiskuupäev
keel