title
Avalikud e-teenused väikeettevõtetele ja Saaremaa ettevõtja hinnang nende kasutatavusele
Public e-services for small enterprises and assessment of their use by Saaremaa entrepreneurs
author
Reinart, Liisi
supervisor
defence date
language