title
Automatiseeritud integratsiooni testimise juurutamine kasutades RESTful API-t Saffron Digital LTD näitel
Implementation of Automated Integration Testing Using RESTful API on the Example of Saffron Digital LTD
author
Salnikova, Jana
supervisor
defence date
language