title
Digiagentuuride kogemused ja võimalused mobiilirakenduste kasutajasõbralikumaks muutmisel
Digital Agencies Experiences and Opportunities of Making Apps More User-Friendly
author
Kullamaa, Mari-Liis
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network