title
Õhulööklaine prognoos võimaliku avarii puhul lõhkematerjalide käitlemisel
Air shock wave prediction for a possible emergencies (explosions) in explosives handling
author
Paas-O’Brock, Marelle
keywords
lõhkematerjalid
õhulööklaine
ülerõhk
impulss
taandatud kaugus
air shock wave
blastwave
overpressure
impulse
scaled distance
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access