title
Töörahulolu parendamise võimalused tõhustades sisekommunikatsiooni 3 Step IT OÜ-s
The opportunities to improve job satisfaction by optimizing internal communication in 3 Stepi IT OÜ
author
Tomingas, Dagmar
supervisor
defence date
language