title
Töötajate hinnang tulemusjuhtimisele ning ettepanekud tulemusjuhtimise parandamiseks avaliku sektori organisatsioonis
Employees’ Evaluation of the Performance Management and their Proposals to improve the Performance Management System in the Organisation of Public Sector
author
Pukk, Andres
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 25.01.2026
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 25.01.2026. Not available at academic unit.