title
Ettevõtte klientide kaardistamine ja väärtuspakkumise loomine uute klientide leidmiseks ettevõtte Zukker Disain OÜ näitel
Mapping the customers of the company and establishing a value proposition to find new customers in the example of Zukker Disain OÜ
author
Saarela, Mikk
supervisor
defence date
language