title
Ekspordist tulenev ökoinnovatsioon ja keskkonnasäästlikkus väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes
Export-driven eco-innovation and environmental sustainability in small and medium-sized enterprises
author
Ulp, Siret
defence date
language